Председник Спортског савеза Србије Давор Штефанек потписао је Споразум о сарадњи Спортског савеза Србије са Високом школом струковних студија за образовање васпитача и тренера. За квалитетније знање спортских стручњака!