Генерални секретар Спортског савеза општине Гроцка Живка Комленац Ђорђевић посетила је генералног секретара Спортског савеза Србије Горана Маринковића и упутила га у активности и догађаје који су актуелни у Гроцкој. Састанку је присуствовао и правни саветник професор Ненад Ђурђевић, којије са правне стране имао неколико смерница за побољшање рада овог територијалног спортског савеза.