Sportski savez Srbije nastavlja da održava komunikaciju sa savezima na lokalu. Ovaj cilj veoma je bitan za rad na unapređivanju sporta i istaknut je kao jedan od veoma važnih ciljeva za 2020. godinu.

“I u ovoj godini nastojaćemo da održavamo kontakt i dobru saradnju sa teritorijalnim sportskim savezima. Ovoga puta je na sastanku bila predsednica Sportskog saveza Kikinde Jelena Bakić. Uvek su dobrodošli oni koji imaju nove ideje i žele da rade na unapređenju sporta svoje opštine i Srbije”, rekao je generalni sekretar Sportskog saveza Srbije Goran Marinković.

Sportski savez Kikinde ulaže veliku energiju u promociju sporta kao i organizaciju većeg broja događaja. Prošle godine zajedno sa Sportskim savezom Srbije uspešno su organizovali Mali sajam sporta i verujemo da će ova manifestacija postati tradicija u Kikindi. Predsednica Sportskog saveza Kikinde iznela je ideje i planove za 2020. godinu.

Sastanku je prisustvovao i profesor Nenad Đurđević koji je razrešio neke nedoumice u radu lokalnog sportskog saveza.