У Спортском савезу Србије одржан је састанак са представницама Сталне конференције градова и општина на тему заједничких активности у овој години, као наставак досадашње одличне сарадње и као још један вид реализације потписаног меморандума о сарадњи. Прва планирана активност биће једнодневни семинари намењени пре свега руководиоцима територијалних спортских савеза са којима ће се почети од јесени. Циљ оваквог вида едукације је побољшање функционисања водећих структура у сфери спорта у јединицама локалне самоуправе.