Crveni krst Srbije proslavio je 144 godine postojanja. Nakon svečanosti organizovan je radni sastanak u prostorijama Sportskog saveza Srbije. Dve institucije imaju višegodišnju saradnju, a Crveni krst Srbije svake godine uzima aktivno učešće na Sajmu sporta. Generalni sekretar Sportskog saveza Srbije Goran Marinković i generalni sekretar Crvenog krsta Srbije Ljubomir Miladinović i koordinator programa za delovanje u nesrećama, spasilaštvu na vodi i planinama Ranko Demirović izneli su planove za 2020. godinu. Na obostrano zadovoljstvo razgovarano je o mogućnosti realizacije novih projekata.