РЕГУЛИСАЊЕ СПОРТСKОГ СТАЖА ВРХУНСKИХ СПОРТИСТА

Седамдесетих година прошлог века почело је да функционише регулисање спортског стажа врхунских спортиста и спортиста.

Сваки спортиста који је испољио своје врхунско спортско стваралаштво (спортсити међународног, заслужног и у већини случајева савезног ранга) кроз свој спорт, омогућено им је да регулишу свој пензиони стаж, откупом стажа проведеног бавећи се врхунским спортом.

Спортски савез Србије има огромну базу података свих регистрованих спортиста од 1945. године па до данас, и на врло брз и ефикасан начин се може утврдити да ли је одређени спортиста заиста и био врхунски спортиста и као такав остварио право да откупи свој спортски стаж.

Спортски савез Србије  је успео да са ПИО-м склопи споразум и друштвени договор да у управном поступку  савез издаје Уверење (Потврду) за своје спортисте.

Потребна документација:

  • потврду клуба за који је регистрован
  • потврду гранског савеза Србије о наступу и рагну такмичења са бројем регистрације спортисте
  • потврду војног одсека или војна књижица о периоду служења војног рока (за мушкарце)
  • фотокопију Радне књижице
  • фотокопију личне карте или копирану са обе стране