Након посете генералног секретара ССС Горана Маринковића општини Топола, организован је и радни састанак у Београду. Професор Ненад Ђурђевић указао је на поступке који се морају предузети, а генерални секретар Маринковић и сарадници у ССС су саветовали представнике општине који је најбољи пут до уздизања спорта у Тополи на висок ниво.