Program rada Sportskog saveza Srbije za mandatni period 27.decembar,2021-27.decembar,2025.godine, kandidata za predsednika Sportskog saveza Srbije gospodina Davora Štefaneka  na predstojećoj Redovnoj izbornoj Skupštini Sportskog saveza Srbije koja će se održati u petak 17.septembra,2021.sa početkom u 12časova u Beogradu, Beogradski sajam, Konferencijska sala Hala 4-Velika sala. Na kojoj će se izabrati novi Organi Sportskog saveza Srbije (Predsednik,Upravni odbor i Nadzorni odbor).

5.План рада Спортског савеза Србије кандидата за председника Давора Штефанека