На иницијативу Спортског савеза Kикинде и председнице Јелене Бакић организована је још једна панел дискусија за све оне који су у локалним самоуправам и територијалним спортским савезима прикључени спорту и његовом финансирању у Севернобанатском округу. Председник ССС Давор Штефанек и генерални секретар ССС Горан Маринковић најпре су разговарали са градоначелником Kикинде Николом Лукачем. Градске власти имају разумевања за спорт и у Kикинди стасавају неки будући спортски шампиони, док је панел омогућио да се рад побољша и разреше постојеће дилеме у вези финансирања спорта. Само предавање држао је професор Ненад Ђурђевић, творац Закона о спорту, као и председник Штефанек и генерални секретар Маринковић.
– Желим да похвалим иницијативу Спортског савеза општине Kикинда као и заинтересованост колега из Севернобанатског округа и велику жељу да се константно усавршавају кроз ову панел дискусију са темом финансирања спорта у јединицама локалне самоуправе. Само кроз континуиран рад и дискусију можемо издићи спорт на виши ниво – рекао је Штефанек.