OSNOVNE INFORMACIJE

Sportski savez Srbije je dobrovoljan, nevladin, nepolitičan i neprofitni nacionalni teritorijalni sportski savez za Republiku Srbiju.

Sportski savez Srbije  ima status nadležnog nacionalnog sportskog saveza u pogledu ostvarivanja svojih nadležnosti utvrđenih Zakonom o sportu.

U Sportski savez Srbije udružuju se nadležni nacionalni granski sportski savezi, nadležni nacionalni sportski savezi za oblasti sporta, nacionalna stručna i druga sportska udruženja, kao i teritorijalni sportski savezi za autonomnu pokrajinu, jedinicu lokalne samouprave i gradsku opštinu.

ISTORIJAT
NAŠ TIM
UPRAVA