ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Спортски савез Србије је добровољан, невладин, неполитичан и непрофитни национални територијални спортски савез за Републику Србију.

Спортски савез Србије  има статус надлежног националног спортског савеза у погледу остваривања својих надлежности утврђених Законом о спорту.

У Спортски савез Србије удружују се надлежни национални грански спортски савези, надлежни национални спортски савези за области спорта, национална стручна и друга спортска удружења, као и територијални спортски савези за аутономну покрајину, јединицу локалне самоуправе и градску општину.

ИСТОРИЈАТ
НАШ ТИМ
УПРАВА