Poštovani, aplikacija je premeštena u okviru sajta Sportskog saveza Opštine Odžaci.
Link za aplikaciju je sledeći: http://sportodzaci.rs/sistem/klubovi/login.php