Одлука Управног одбора Спортског савеза Србије бр. 35-02 о искључењу Спортског савеза општине Владичин Хан из чланства Спортског савеза Србије. 

Одлука Управног одбора Спортског савеза Србије бр. 35-02