Oбавештавамо вас да су у Службеном гласнику РС број 60/20 од 24. априла 2020. године, објављени правилници:

– Правилник о стручном оспособљавању и усавршавању за обављање одређених стручних послова у спорту:

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=4b8d7b44-4d23-410a-8ab9-f57f2ef375b6&regactid=430313&doctype=reg

– Правилник о дозволи за рад спортских стручњака:

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=cf4a7497-5474-4918-a5b4-066fae7378b0&regactid=430314&doctype=reg

– Правилник о евиденцијама које воде акредитоване високошколске установе и друге организације које се баве стручним оспособљавањем у области спорта:

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=272e865e-ef04-4e75-9ec6-a93b67454c4c&regactid=430315&doctype=reg