У складу са одредбама Закона о фискализацији (“Службени гласник РС” , бр. 153/2020 и 96/2021) којима је прописана обавезна фискализација спортских организација, достављамо Вам мишљење Министарства финансија број:  011-00-92/2022-04 од 31. јануара 2022. године, које нам је достављено од стране Министарства омладине и спорта, а како би све организације приступиле адекватној примени Закона и ушле у режим фискализације.

Мишљење Министарства финансија