Спортски савез Србије, расписује конкурс за доделу МАЈСКЕ НАГРАДЕ 2022. године.

Предлог са образложењем (на прописаном обрасцу који се налази у прилогу конкурса) за доделу „Мајске награде“, Спортском савезу Србије, може упутити организација у области спорта, образовна установа и организација која директно или индиректно учествује у развоју спорта у Републици.

Предлози са документованим образложењем, достављају се препорученом поштом Спортском савезу Србије, на адресу Кнеза Михаила 7/2, 11000 Београд, у писменој форми, у затвореном коверту, најкасније до 30.априла, 2022. године. Предлози који буду послати након овог рока неће се разматрати.

 

Одлука о расписивању конкурса за Мајску награду 2022. године

ОБРАЗАЦ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ:

ОБРАЗАЦ – МАЈСКА НАГРАДА 2022.г.