SPORTSKI SAVEZ SRBIJE

SKRAĆENO: SSS

PIB: 100121125

MB: 07024088

ADRESA: Kneza Mihaila 7/2, Beograd

TELEFON:  +381 11 322 42 69

FAKS:  +381 11 322 42 69

ELEKTONSKA POŠTA: office@sportskisavezsrbije.rs