SPORTSKI SAVEZ SRBIJE

SKRAĆENO: SSS

PIB: 100121125

MB: 07024088

ADRESA: Kneza Mihaila 7/2, Beograd

TELEFON: +381 11 322 00 79

FAKS: +381 11 322 00 79

ELEKTONSKA POŠTA: office@sportskisavezsrbije.rs