Спортски савез Србије и ове године расписује конкус за  доделу највећег друштвено-спортског признања „Мајска награда“ за 2024. годину најбољима у 10 категорија:

  1. Територијалном спортском савезу (покрајинском,

општинском и градском),

  1. Надлежном националном спортском савезу,
  2. Спортској организацији.

Као и појединцима и то:

  1. 4. Животно дело,
  2. 5. Најбољем спортисти у олимпијском спорту,
  3. 6. Најбољем спортисти у неолимпијском спорту,
  4. 7. Најбољем спортисти са инвалидитетом,
  5. 8. Спортском стручњаку,
  6. 9. Спортском функционеру,
  7. 10. Спортском новинару.

 

Критеријуми за доделу „МАЈСКЕ НАГРАДЕ“ Спортског савеза Србије, уређени су Правилником о Мајској награди Спортског савеза Србије од 04.04.2018.године (у прилогу овог мејла). Предлог са образложењем (на прописаном обрасцу који се налази у прилогу конкурса) за доделу „Мајске награде“, Спортском савезу Србије, може упутити организација у области спорта, образовна установа и организација која директно или индиректно учествује у развоју спорта у Републици.

Предлози са документованим образложењем, достављају се препорученом поштом Спортском савезу Србије, на адресу Кнеза Михаила 7/2, 11000 Београд, у писаној форми, најкасније до 30. априла, 2024. године. Предлози који буду послати након овог рока неће се разматрати.

ДАТУМ ДОДЕЛЕ МАЈСКЕ НАГРАДЕ БИЋЕ НАКНАДНО ОДРЕЂЕН.

 

У прилозима испод можете наћи апликациони формулар на коме се подносе кандидатуре, као и сам правилник о Мајској награди.

2Правилник – Мајска награда 2024

4 ОБРАЗАЦ – МАЈСКА НАГРАДА 2024