ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ И КОНКУРСИ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ И КОНКУРСИ ИЗ 2020. ГОДИНЕ

1. ЈНМВ 4-2020 Гориво

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 02.03. 2020. ГОДИНЕ ДО 12:00 ЧАСОВА.


2. ЈНМВ 4-2020 Avio karte

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 17.03. 2020. ГОДИНЕ ДО 11:00 ЧАСОВА.


3. ЈНМВ 4-2020 Смештај

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 17.03. 2020. ГОДИНЕ ДО 11:00 ЧАСОВА.


4. ЈНМВ 4a-2020 Гориво

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 17.03. 2020. ГОДИНЕ ДО 12:00 ЧАСОВА.


5. ЈНМВ 2/2020 Лопте

ОТВАРАЊЕ 25.05. 2020, У 11,00 ЧАСОВА


6. ЈНМВ 3/2020 Спортска роба и опрема

ОТВАРАЊЕ 25.05. 2020, У 11,00 ЧАСОВА


6. ЈНОП 5/2020 Сајам Спорта

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ 06.07.2020. ДО 10 ЧАСОВА
ОТВАРАЊЕ 07.07. 2020.