PRAVILNIK O BLIŽEM UREĐIVANJU JAVNIH NABAVKI
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ И КОНКУРСИ ИЗ 2020. ГОДИНЕ

1. ЈНМВ 4-2020 Гориво

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 02.03. 2020. ГОДИНЕ ДО 12:00 ЧАСОВА.


2. ЈНМВ 4-2020 Avio karte

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 17.03. 2020. ГОДИНЕ ДО 11:00 ЧАСОВА.


3. ЈНМВ 4-2020 Смештај

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 17.03. 2020. ГОДИНЕ ДО 11:00 ЧАСОВА.


4. ЈНМВ 4a-2020 Гориво

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 17.03. 2020. ГОДИНЕ ДО 12:00 ЧАСОВА.


5. ЈНМВ 2/2020 Лопте

ОТВАРАЊЕ 25.05. 2020, У 11,00 ЧАСОВА


6. ЈНМВ 3/2020 Спортска роба и опрема

ОТВАРАЊЕ 25.05. 2020, У 11,00 ЧАСОВА


7. ЈНОП 5/2020 Сајам Спорта

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ 06.07.2020. ДО 10 ЧАСОВА
ОТВАРАЊЕ 07.07. 2020.


8. ЈНMВ 5/2020 Пехари и медаље

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ 22.06.2020. ДО 10 ЧАСОВА
ОТВАРАЊЕ 22.06.2020. у 11:15 ЧАСОВА


9. ЈНМВ 9/2020 Канцеларијски материјал

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ 22.06.2020. ДО 09 ЧАСОВА
ОТВАРАЊЕ 22.06. 2020. у 10:15 ЧАСОВА


10. ЈНМВ 1/2020 Услуге штампања

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ 25.06.2020. ДО 09 ЧАСОВА
ОТВАРАЊЕ 25.06. 2020. у 11:00 ЧАСОВА


11. ЈНМВ 1/2020 радови – ограде

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ 25.06.2020. ДО 09 ЧАСОВА
ОТВАРАЊЕ 25.06. 2020. у 11:15 ЧАСОВА


12. ЈНМВ 7/2020 Рачунарска опрема

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ 13.07.2020. ДО 09 ЧАСОВА
ОТВАРАЊЕ 13.07. 2020. у 11:15 ЧАСОВА


13. ЈНМВ 9/2020 Продукција

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ 17.07.2020. ДО 10 ЧАСОВА
ОТВАРАЊЕ 17.07. 2020. у 11:15 ЧАСОВА