ЈАВНЕ НАБАВКЕ И КОНКУРСИ ИЗ 2019. ГОДИНЕ

1. ЈНМВ 1-2019 Ситни поклони

Рок: 23.04.2019. до 12 часова


2. ЈНОП 8-2019 Сајам Спорта

Рок: 20.05.2019. до 11 часова


3. ЈНМВ 3/2019 Спортска роба и опрема

Отварање: 30.4.2019 у 11:30 часова


4. ЈНМВ 2/2019 Лопте

Отварање 30.4.2019 у 11:15 часова


5. ЈНМВ 4/2019 Авио карте

Рок 10.05.2019. до 11 часова


6. ЈНМВ 7/2019 Смештај

Рок: 10.05.2019. до 11 часова


7. ЈНМВ 2/2019 Оглашавање у ел. медијима

Отварање: 27.05.2019. у 11 часова


8. ЈНМВ 3/2019 Продукција и пост продукција рекламног пропагандног филма и сл.

Отварање: 14.06.2019. у 10 часова


9. ЈНМВ 2А/2019 Оглашавање у ел. медијима

Отварање: 20.06.2019. у 11 часова


10. ЈНМВ 9/2019 Услуге у области спорта

Отварање: 12.08.2019. у 10 часова


11. ЈНМВ 4/2019 Sportska roba i oprema

Отварање: 13.11.2019. у 11 часова


12. ЈНМВ 1/2019 Услуге штампања

Отварање: 19.11.2019. у 12 часова


13. ЈНМВ 1а/2019 Услуге штампања

Отварање: 12.12.2019. у 12 часова