ISTORIJAT

Preuzeto iz «Sport u Srbiji», sportska knjiga 1973, urednik Slobodan Bosiljčić u izdanju SOFK Srbije

Antifašistička skupština Narodnog oslobođenja Srbije kao vrhovni zakonodavni i izvršni organ državne vlasti demokratske Srbije, donela je 24. Marta 1945. godine odluku kojom se «Vrhovno vođstvo fiskulture prepušta Inicijatvnom sportskom odboru Srbije na celoj teritoriji Federalne Srbije».

Odluku su potpisali kao predsednik Srbije dr. Siniša Stanković i sekretar Petar Stambolić.

Inicijativni sportski odbor Srbije je još 20. marta 1945. godine objavio svoju rezoluciju u kojoj ističe «da obnova fiskultunog i sportskog života federalne Srbije mora odgovarati osnovnim zadatcima današnjih prilika to jest jačanju borbe protiv fašizma kroz pomoć frontu i hitnu i svestranu obnovu razorene zemlje».

Privremeni odbor sačinjavali su sledeći sportski radnici: predsednik – Vladimir Dedijer, potpredsednici – Obrad Bojović, Bogoljub Đurić, Milorad Arsenijević, sekretar – Dragoš Stevanović, Tipograf – Živorad Ćosić, ekonom – Svetozar Gligorić, blagajnici- Čedomir Konstantinović i Vladimir Spajić.

Referenti su bili sledeći: Sava Marinković i Aleksandar Tirnanić- fudbal, Branko Polič – Osnovno telesno vaspitanje, Obrad Bojović i Nikola Kleut – Atletika, Gajo Bulat i Stevan Simjanović – sportovi na vodi, prof. Miloš Nišavić – zimski sportovi i planinarstvo, Stevan Čolović – obdojka, Košarka i Rukomet, Zoran Žujević i Vladimir Spajić – Tenis i Ping Pong, Maks Ames bicikliza i Motociklizam, Svetozar Ćuk i Vlada Uzelac – Boks, Rvanje i teška atletika…

Na prvoj sednici inicijativnog odbora odlučeno je da budući naziv republičkog organa bude FOS – Fiskulturni Odbor Srbije. Na Prvoj redovnoj skupštini FOS menja naziv u FISOS (Fiskulturno Sportski Odbor Srbije), da bi se već od aprila 1946. godine prihvatio naziv FISAS (Fiskulturni savez Srbije).
1952. godine je izvršena reorganizacija i formirana je isključivo sportska asocijacija pod nazivom Savez sportova Srbije.

1961. reorganizovan je fiskulturni pokret u Srbiji, pa je formiran Savez organizacija za fizičku kulturu (SOFK-a) u koju se udružuju sve organizacije za fizičku kulturu kao i pojedina udruženja i sekcije. Prvi predsednik saveza je bio Pera Đoković, tadašnji predsedni CK omladine Srbije, Generalni sekretar Blažimir Ocokoljić, sekretar Slobodan Ivović. SOFK-a je bila stožer srpskog sporta, osnivač Instituta za fizičku kulturu, kasnije Jugoslovenskog (kasnije Republičkog) zavoda za sport na Košutnjaku 1953. koji je izrastao svojevremeno u nosioca sportske edukacije.

Svo finansiranje je išlo preko SOFK-e, bila je to jedinstvena radna zajednica, s tim što su savezi imali posebne žiro račune. U to vreme izdavaštvo i rezultati naših sportista su bili veoma uspešni. 1992. godine dolazi do razdruživanja sa savezima, savezi postaju pravna lica, a Sportski savez Srbije te iste godine na Osnivačkoj skupštini dobija današnji naziv.