ARBITRAŽA SPORTSKOG SAVEZA SRBIJE

Nenad Đurđević

Diplomirani pravnik

Predsednik Stalnog sportskog arbitražnog suda


Neđa Jovanović

Advokat

Zamenik predsednika


ARBITRI

Aleksandar Milosavljević Advokat
Biljana Đuričić Sudija
Čedo Nikačević Advokat
Dane Lužajić Advokat
Dragoslav Ljubičanović Advokat
Goran Rangelov Diplomirani pravnik
Ivan Ivanović Diplomirani pravnik
Ivan Jovanović Sudija
Ivana B. Kajganić Advokat
Jano Cicka Advokat
Jovan Kantar Diplomirani pravnik
Lazar Radoš Diplomirani pravnik
Ljiljana Mijailović Diplomirani pravnik
Marija Lazić Diplomirani pravnik
Milan Mrdović Diplomirani pravnik
Milena Rajić Diplomirani pravnik
Miljkan Karličić Advokat
Milorad Kuzmanović Advokat
Miloš Mišković Diplomirani pravnik
Miroslav Stanković Diplomirani pravnik
Mladen Jeličić Diplomirani pravnik
Neda Milošević Advokat
Nenad Jovanović Diplomirani pravnik
Pavel Severinji Diplomirani pravnik
Predrag L. Avramović Advokat
Slađana Đurić Diplomirani pravnik
Slavica Velinov Advokat
Slavoljub Mandić Diplomirani pravnik
Srđan Đorđević Advokat
Srđan Lazić Diplomirani pravnik
Vahidin Melajac Advokat
Vesna Maslar Diplomirani pravnik
Vladimir Štrbac Advokat
Vukica Kilibarda Diplomirani pravnik
Žarko Ptiček Advokat
Zoran Grozdanović Advokat


DOKUMENTI

Saglasnost na pravilnik o arbitraži

Pravilnik o arbitraži SSS - 2017.

Odluka o tarifi troškova arbitraže 2017.

Arbitraža SSS- Spisak