АРБИТРАЖА СПОРТСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ

Ђурђевић Ненад

Дипломирани правник

Председник Сталног спортског арбитражног суда


Јовановић Неђа

Адвокат

Заменик председника Сталног спортског арбитражног суда

 

Исаиловић Стефан

Дипломирани правник

Секретар Сталног спортског арбитражног суда


АРБИТРИ

Антић Бранко – адвокат

Вељковић Бојан – дипломирани правник

Др Вуковић Зоран – доцент  

Жујић Ненад – дипломирани правник

Илић Душан – дипломирани мастер правник

Јовановић Иван – судија

Кајганић Б. Ивана – адвокат

Карличић Миљкан – адвокат

Милосављевић Милош – дипломирани правник

Огњеновић Јелена – адвокат

Павловић Никола – дипломирани правник

Пројевић Душан – дипломирани правник

Раденковић Милан – дипломирани правник

Симјановски Озрен – дипломирани правник


ДОКУМЕНТИ

Правилник о сталном спортском арбитражном суду при Спортском савезу Србије 2017.год.

Сагласност на правилник о арбитражи

Одлука о тарифи трошкова арбитраже