Skajbol Savez Srbije
2
Adresa
Beograd
011/2395283
/ Fax
Zastupnik Saveza
Kristina Jovanović Đurić
063/8443383
Predsednik Saveza
Kristina Jovanović Đurić
063/8443383
Sekretar Saveza
Sanja Božić
063/7756100
Broj kategorisanih sportista
0
Broj trenera
2
Broj klubova
3
Broj aktivnih sportista
85
Napomena
Budzet 2015
500000 RSD
Budzet 2016
500000 RSD
Statut
Izvod iz APR-a
Softbol Savez Srbije
2
Adresa
Beograd
Čukarica
011/2395230 i 011/2397715
/ Fax
Zastupnik Saveza
Slobodan Đurić
063/315649
Predsednik Saveza
Slobodan Đurić
063/315649
Sekretar Saveza
Sara Marković
062/8980422
Broj kategorisanih sportista
0
Broj trenera
11
Broj klubova
6
Broj aktivnih sportista
121
Napomena
Budzet 2015
3500000 RSD
Budzet 2016
3200000 RSD
Statut
Izvod iz APR-a
Tug of War Savez Srbije
2
Adresa
Beograd
Novi Beograd
011/2580751
061/2727350
/ Fax
Zastupnik Saveza
Milan Rusalić
063/371690
Predsednik Saveza
Milan Rusalić
063/371690
Sekretar Saveza
Danijela Dojčinović
061/2727350
Broj kategorisanih sportista
0
Broj trenera
2
Broj klubova
5
Broj aktivnih sportista
111
Napomena
Budzet 2015
1000000 RSD
Budzet 2016
1000000 RSD
Statut
Izvod iz APR-a
Kriket Federacija Srbije
2
Adresa
Beograd
Stari Grad
069/3136313
/ Fax
Zastupnik Saveza
Haris Dajč
069/3136313
Predsednik Saveza
Haris Dajč
069/3136313
Sekretar Saveza
Vladimir Novković
062/213324
Broj kategorisanih sportista
0
Broj trenera
12
Broj klubova
8
Broj aktivnih sportista
122
Napomena
Budzet 2015
500000 RSD
Budzet 2016
500000 RSD
Statut
Izvod iz APR-a
Savez organizacija podvodnih aktivnosti Republike Srbije
2
Adresa
Beograd
Vračar
011/3222232
069/309007
/ Fax
Zastupnik Saveza
Božana Ostojić
069/309007
Predsednik Saveza
Miloran Đuknić
063/8611455
Sekretar Saveza
Božana Ostojić
069/309007
Broj kategorisanih sportista
0
Broj trenera
60
Broj klubova
35
Broj aktivnih sportista
120
Napomena
Budzet 2015
1500000 RSD
Budzet 2016
1000000 RSD
Statut
Izvod iz APR-a